Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Центърът за продължаващо обучение към Аграрен университет Пловдив организира следните курсове
11.10.2016
  ШРИФТ
П О К А Н А

Центърът за продължаващо обучение към Аграрен университет Пловдив организира следните курсове през  месеците октомври, ноември и декември 2016 г.:

Курс по „Професионален потребител на продукти за растителна защита” – от 18 ноември 2016 г. Цена на курса – 350 лв.

Съгласно чл. 83 от Закона за защита на растенията всички дистрибутори, консултанти и професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба трябва да притежават сертификат издаден от директора на БАБХ.  Аграрният университет има одобрена програма за обучение от БАБХ за такива лица, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита” или „Растениевъдство”.

Курс по „Агроекология” – от 5 декември 2016 г. Цена на курса – 350 лв.

Курсът отразява нуждата от по-детайлно запознаване на различните групи от населението с теми от стратегическо значение за устойчивото развитие на селските райони – базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието; Законодателство в биологичното земеделие; Преход към биологично производство; Въведение в биологичното земеделие – основни методи за производство. Курсът е необходим за обучение на лица, които кандидатстват по европейски програми и отпускане на субсидии по агроекологични плащания.

Курс по „Фумигация” -  от 5 декември 2016 г. Цена на курса – 600 лв.

Курсът е предназначен за лица, които ще извършват газова дезинсекция и дератизация в затворени помещения /складове, силози, оранжерии; архивни фондове; музейни експозиции/, транспортни средства, открити площи срещу почвени вредители и др.

Курс по „Пчеларство, развъждане и производство на пчелни майки и рояци”  -  от 23 ноември 2016 г. Цена на курса – 350 лв.

Изнесено обучение в Нова Загора
Обучение в Аграрен университет

Курсът съдейства за доизграждане на обучаващия се като специалист в областта на пчеларството. Ще се усвоят знания за общите и специфичните биологични особености на размножаването при медоносната пчела, съвременни методи за изкуствено отглеждане на пчелни майки и производство на изкуствени рояци; условия за отглеждане на пълноценни пчелни майки; методи за отглеждане и др.

Курс по ISO 9001 – от 18 ноември 2016 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
  • Започва специализация по „Педагогика” със задочни студенти от 27 октомври;
  • Започва специализация по „Лозарство” със служители на ДФ „Земеделие” от 28 октомври;
  • Започва специализация по „Растителна защита и торене” от 20 октомври;

За контакти и записвания:

Директор на Центъра – проф. дсн Димитър Греков -  GSM 0887561467

Гл. Експерт – Маргарита Танева – GSM 0884196500
Стационарен телефон – 032/654-367

Записването може да се извърши по телефон или на място. При приключване на курса се получава Удостоверение за допълнителна квалификация.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас