Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Центърът за продължаващо обучение към Аграрен университет Пловдив организира следните курсове
14.09.2016
  ШРИФТ
П О К А Н А

Центърът за продължаващо обучение към Аграрен университет Пловдив организира следните курсове:

  • Професионален потребител на продукти за растителна защита
28, 29 и 30 септември 2016 г. Цена на курса – 350 лв.
Съгласно чл. 83 от Закона за защита на растенията всички дистрибутори, консултанти и професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба трябва да притежават сертификат издаден от директора на БАБХ.  Аграрният университет има одобрена програма за обучение от БАБХ за такива лица, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита” или „Растениевъдство”.

  • Курс по Агроекология
5, 6 и 7 октомври 2016 г. Цена на курса – 350 лв.
Курсът отразява нуждата от по-детайлно запознаване на различните групи от населението с теми от стратегическо значение за устойчивото развитие на селските райони – базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието; Законодателство в биологичното земеделие; Преход към биологично производство; Въведение в биологичното земеделие – основни методи за производство. Курсът е необходим за обучение на лица, които кандидатстват по европейски програми и отпускане на субсидии по агроекологични плащания.

  • Курс по Фумигация  
27,28,29 и 30 септември 2016 г. – изнесено обучение в гр. Дулово.
4, 5, 6 и 7 октомври 2016 г. – в Аграрен университет Пловдив.
Цената на курса е 600 лв.
Курсът е предназначен за лица, които ще извършват газова дезинсекция и дератизация в затворени помещения /складове, силози, оранжерии; архивни фондове; музейни експозиции/, транспортни средства, открити площи срещу почвени вредители и др.

За контакти и записвания:
Директор на Центъра – проф. дсн Димитър Греков -  GSM 0887561467
Гл. Експерт – Маргарита Танева – GSM 0884196500
Стационарен телефон – 032/654-367

Записването може да се извърши по телефон или на място. При приключване на курса се получава Удостоверение за допълнителна квалификация.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас