Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Класиране 2016г. - точки, сума и година
14.05.2016
  ШРИФТ

 

Дог. № Наименование:  Катедра:  Научен р-л/ Оперативен р-л:  Вътр.  р-т:  Външ. р-т:  Общо:  Сума за първа финансова година: 
1 Агробиологично изпитване на новоинтродуцирани подложки при прасковени, черешови и сливови сортове в насаждение   Овощарство доц. д-р Антон Йорданов  64  61  123  4 500лв.
2 Оптимизиране свойствата на нанесени оксиди  Cu-Mn катализатори за очистване на отрадни газове от токсични компоненти  Обща химия Доц. д-р Димитър Димитров/ ас. Е. Коленцова   58  56  114  5 000лв.
3 Озеленяване, благоустройство, реконструкция и инвентаризация на дендрологичен парк при Аграрен университет – Пловдив /инфраструктурен/  Градинарство Доц. д-р Валерия Иванова  УС на НИЦ  3 000лв.
4 Подобряване на условията за научноизследователска инфраструктура в катедра Агроекология  Агроекология Доц. д-р Пенка Запрянова УС на НИЦ  6 000лв.
5 Направление Подкрепа на докторски програми - Изследване на специализирана сеялка за създаване на тревни чимове  Механизация Доц. д-р Д. Зяпков/ Галя Христова  УС на НИЦ  1 000лв.
6 Направление Подкрепа на докторски програми - Техника и технология за оползотворяване на растителни остатъци от производството на маслодайна роза в България  Механизация Доц. д-р Д. Кехайов/Иван Захариев

УС на НИЦ  1 000лв.
7 Направление Подкрепа на докторски програми - Изследване на токсични елементи и метали в природни и агрофитоценози  Агроекология доц. д-р П. Запрянова/Гергана Христозова  УС на НИЦ  1 000лв.
8 направление Подкрепа на кариерното развитие на преподавателите от АУ-Пловдив - Фиторемедиация на замърсени с тежки метали почви  Обща химия Проф. д-р В. Ангелова  УС на НИЦ  3 000лв.
9 Студентски спортни дни в АУ-Пловдив-2016  ДЕПС ст. преп. Л. Атанасов/ст. Преп. И. Ненкова   УС на НИЦ  3 000лв.

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас