Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Популяризиране на резултатите от научно-изследователските проекти към НИЦ
15.01.2016
  ШРИФТ

Популяризиране на резултатите от научно-изследователските проекти към НИЦ, 2015 г. (информационни листове)

Проект No Тема Научен ръководител Оперативен ръководител
01-12 Влияние на листното торене върху зимоустойчивостта на маслодайната рапица проф. д-р Радка Иванова доц. д-р Живко Тодоров
01-13 Предприемачески бизнес проекти в аграрната сфера  Доц. д-р Васко Копривленски  доц. д-р Петър Борисов 
02-13 Проучване на репродуктивната способност и факторите, влияещи върху нея, при кобили от породите чистокръвен Арабски кон и Арабска шагия, отглеждани в България  проф. д-р Васил Стоименов Николов ас. Мая Попова 
03-13 Изследване степента на размесване на мелиоранти при различни агрофонове с новосъздаден активен орган за повърхностна обработка  доц. д-р инж. Иван Брайков  ас. инж. Манол Даллев
05-13 Изследване въздействието на микронизиран варовик, отпадъчен продукт на „Девня-цимент„ АД върху почвената киселинност, състава и растежа при млади лавандулови насаждения доц. д-р Красимир Трендафилов гл. ас. д-р Виолета Вълчева
06-13 Сравнително изпитване на различни начини за напояване на градински фасул (Phaseolus vulgaris L. ssp. Nanos)  проф.  д-р Александър Матев гл.ас. д-р Радост Калайджиева
07-13 Възможности за редуциране на токсичните компоненти в цигарения дим  доц. д-р Пенка Личева доц. д-р Димитър Димитров
08-13 Селекционна оценка на генетичния потенциал за продуктивност и екологична пластичност на линии  двуреден ечемик, във връзка с глобалните промени в климата  проф. д-р Невенка Ганушева гл. ас. д-р Марина Марчева
02-14 Студентски спортни дни в АУ - Пловдив  ст. пр. Л. Атанасов ст. пр. И. Ненкова
03-14 Създаване на натурални пестициди на база растителни сапуни  доц. д-р Ангел Николов гл.ас. д-р Доньо Гънчев
04-14 Техника и технология за оползотворяване на отпадната биомаса при тютюнопроизводството у нас  доц. д-р инж. Димитър Кехайов доц. д-р инж. Георги Комитов
05-14 Приложение на ГИС (Географска информационна система) при устойчиво използване на земята за отглеждане на зеленчукови култури  доц. д-р инж. Жулиета Арнаудова ас. инж. Вера Стефанова
06-14 Разработване и изследване на семеотделител за сусам от неразпиляващи семената си генотипове  доц. д-р инж. Стоян Ишпеков ас. инж. Рангел Зайков
07-14 Изследване на плужно тяло с решетъчна отметателна дъска  доц. д-р инж. Запрян Запрянов ас. инж. Йорданка  Запрянова
08-14 Характеризиране и оценка на мутантни линии фасул с цел представянето им за изпитване в ИАСАС  проф. дсн Дияна Светлева  
10-14 Проучване влиянието на различни торове върху биологичните и стопански качества на пшеници – лимец и спелта, в условията на биологично производство  доц. д-р Тоня Георгиева гл.ас. д-р Пламен Зоровски
11-14 Проучване влиянието на р. Дунав върху биосферен резерват „Сребърна“чрез изследване на съдържание на тежки метали в структурни елементи от сладководната екосистема  доц. д-р Боряна Иванова ас. Мария Чунчукова
01-15 Адаптиране на ВВСН фенофазите на икономически важни за Република България селскостопански култури и сортове и създаване на цветни албуми  проф. дсн Венелин Ройчев ас. д-р Николина Шопова
02-15 Синтез, структура и проучване на биологичната активност на 1,8-нафталимидни производни с неприродни аминокарбоксилни киселини  доц. д-р инж. Марин Нейков Маринов ас. инж. Румяна Йорданова Проданова-Камалиева
03-15 Изолиране и характеризиране на почвени микроорганизми, разграждащи хербициди  доц. д-р Mладен Найденов гл. ас. д-р Мариана Петкова
04-15 Проучване на технологии за получаване на толумско сирене и запазването му като оригинален традиционен български продукт  доц. д-р Йорданка Карталска  
 05-15 Мотивиране и стимулиране на студентите от последен курс на обучение за активна работа, чрез провеждане на състезание за най - добър професионалист  доц. д-р инж. Росица Меранзова ас. д-р Биляна Харизанова-Петрова
06-15 Изследване на генетичното разнообразие на местни породи кози, отглеждани в Югозападна България  доц.  д-р Божин Божинов гл. ас. д-р Атанас Вучков
07-15 Влияние на някои нутритивни добавки самостоятелно и в комбинация върху растежните способности, качеството на месото и здравословното състояние при пилета бройлери и патета мюлари  доц. д-р Васко Герзилов Ас. Петър Петров
08-15 Проучване на възможностите за развитие на демонстрационен център за селски туризъм  доц. д-р Красимир Александров гл. ас. д-р Иванка Лулчева
09-15 Оптимизиране режима на развитие при ябълкови клонови подложки с произход соматичен органогенез, отглеждани в маточно насаждение с различно съдържание на влагоабсорбиращ полимер  доц. д-р Рада Попова гл. ас. д-р Галя Добревска
10-15 Възможности за интегрирано управление на националната територия за преодоляване на регионалните различия  проф. д-р Стела Тодорова ас. Петър Маринов
11-15 Организационно-икономически проблеми на биологичното земеделие в България  доц. д-р Виолета Дириманова ас. Валентина Агапиева
12-15 Биологично и фитохимично проучване на някои видове от род Colchicum L. Мразовец (Liliaceae Hall.), род Galanthus L. Кокиче (Amaryllidaceae Lindl.)  доц. д-р Зл. Златев Гл. ас. д-р Иванка Семерджиева
13-15 Прилагане на биотехнологични методи за ускорено размножаване на високопродуктивни индивиди от лечебна дилянка (Valeriana officinalis L.)  доц. д-р Анна Николова ас. Мирослава Чунчукова
14-15 Приложение на биохимични маркери на стреса в екофизиологични изследвания при растенията  проф. д-р Андон Василев гл. ас. д-р Веселин Петров
15-15 Обогатяване на сортимента от зеленчукови култури чрез агробиологична и екологична оценка на нови генотипи и образци  проф. д-р Николай Панайотов гл.ас. д-р Димка Хайтова
16-15 Проучване на растителните генетични ресурси от ginkgo biloba в южна българия и черноморието. Интродукция на нови ценни форми, подходящи за градско озеленяване  Доц. д-р Валерия Иванова ас. Валентин Панчев

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас