Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Международен ден на биологичното разнообразие (IDB) „Биоразнообразие за устойчиво развитие“
01.06.2015
  ШРИФТ

На 22 май 1992 г. е приет окончателния текст на Конвенцията за биологичното разнообразие в Найроби, Кения. В чест на това през декември 2000 г. Общото събрание на ООН приема решение да чества Международния ден на биологичното разнообразие на 22 май. Конвенцията за биологично разнообразие e обявена за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия, и влиза в сила от 29.12.1993 г.  Република България ратифицира Конвенцията за БР през февруари 1996 г. и влиза в сила от 16 юли 1996 г.

Връзка с отбелязването на 22 май Международния ден на биологичното  разнообразие  и 70 години от създаването на Аграрен университет студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда” и Аграрен Университет – Пловдив  с   преподавателите доц.д-р Диана Кирин и гл.ас.д-р Соня Шукерова  посетиха една от най-големите и с изключително богато биологично разнообразие защитена територия в България и Европа - Национален Парк „Централен Балкан”.

Посещението е с цел запознаване и изучаване на биологичното разнообразие в природните екосистеми в Национален Парк „Централен Балкан” на територията на Парков участък Калофер на примера на местност Бяла река за запазване на естествения баланс, опазване и подобряване на  околната среда сега и за в бъдеще.

Темата на Международния ден на биологичното разнообразие, обявена за 2015 г.  е "Биоразнообразие за устойчиво развитие". Посланието отразява връзката на усилията на всички държави, за формулиране на Цели за устойчиво развитие, като част от Програмата за развитие на ООН за периода от 2015-2030 г. и значението на биологичното разнообразие за постигане на устойчивото развитие.

Организатори на инициативата са преподаватели от катедра Екология и опазване на околната среда при факултет по Растителна защита и Агроекология с любезното сътрудничество на Ректорското ръководство  на Аграрен Университет – Пловдив.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас