Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Доставка на оборудване по четири обособени позиции за нуждите на Аграрен Университет - Пловдив в изпълнение на проект
03.06.2014
ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване по четири обособени позиции за нуждите на Аграрен Университет - Пловдив в изпълнение на проект "Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното...
Открита процедура по ЗОП: Доставка на оборудване по пет обособени позиции за нуждите на Аграрен Университет - Пловдив в изпълнение на проект Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве чрез модернизиране и обновяване
03.06.2014
ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване по пет обособени позиции за нуждите на Аграрен Университет - Пловдив в изпълнение на проект "Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве...
Доставка на ДМА по четири обособени позиции за нуждите на Факултета по Растителна защита и агроекология към Аграрен университет – Пловдив в изпълнение на проект Университетски център за изследване на природни обекти и храни, финансирано от Операти
29.05.2014
ПРЕДМЕТ: „Доставка на ДМА по четири обособени позиции за нуждите на Факултета по Растителна защита и агроекология към Аграрен университет – Пловдив в изпълнение на проект „Университетски...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас