Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Публична покана с предмет: Доставка на торове за УОВБ
01.06.2015
Публична покана No 9042345ПРЕДМЕТ: Периодични доставки на необходимите количества минерални торове за нуждите на Учебно-опитната и внедрителска база на Аграрен Университет - гр. Пловдив ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Аграрен...
Публична покана с предмет: Доставка на фураж за УОВБ
01.06.2015
Публична покана No 9042346ПРЕДМЕТ: Периодични доставки на необходимите количества фураж за животни за нуждите на Учебно-опитната и внедрителска база на Аграрен Университет - гр. ПловдивВЪЗЛОЖИТЕЛ:Аграрен...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на компютърна, периферна и друга офис техника по обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив”
27.05.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП  ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА, ПЕРИФЕРНА И ДРУГА ОФИС  ТЕХНИКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ -...
Публична покана с предмет: Доставка на високопроходим автомобил (джип) за осъществяване на дейности на Аграрен университет – Пловдив
21.05.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА№ 9042030/21.05.2015г.  ПРЕДМЕТ:  Доставка на високопроходим автомобил (джип) за осъществяване на дейности на Аграрен университет – Пловдив свързани с реализация на проект: „AGRO_LESS”,...
Публична покана с предмет: Извършване на Строително – монтажни работи на учебни зали и други помещения на Аграрен университет-Пловдив
18.05.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9041873/18.05.2015 г. ОПИСАНИЕ: Извършване на Строително – монтажни работи на учебни зали и други помещения на Аграрен университет-Пловдив, съобразно техническа спецификация посочваща...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас