Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9043953
17.07.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА№ в РОП 9043953ПРЕДМЕТ: Публична покана с предмет „Извършване на монтажни работи на огради в двора на Аграрен университет-Пловдив“, съобразно техническа спецификация посочваща конкретните...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9043950
17.07.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА№ в РОП 9043950 ПРЕДМЕТ: Предметът на поръчката е: „Доклад за оценка на пилотни дейности в Кърджалийски регион, по отношение на екологичните и икономически ползи от дейностите изпълнени...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9043948
17.07.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА№ в РОП 9043948 ПРЕДМЕТ: Предметът на обществената поръчка е „Анализ на физикохимичните свойства на почвите в най-бедните краища на Кърджалийски регион и изработване на карта на...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9042693
10.06.2015
Публичната покана е с наименование: ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА УЧЕБНО-ОПИТНАТА И ВНЕДРИТЕЛСКА БАЗА КЪМ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ ПРЕДМЕТ: Предметът на поръчката включва: осигуряване...
Публична покана с предмет: Доставка на лабораторна апаратура по пет обособени позиции за научните изследвания в Аграрен университет – Пловдив
04.06.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9042515ПРЕДМЕТ:Доставка на лабораторна апаратура по пет обособени позиции за научните изследвания в Аграрен университет – Пловдив", съобразно указания за участие и техническа...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас