Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП
21.03.2016
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП, ПРЕДМЕТ:“Доставка чрез покупка на специализирана експериментална пръскачка за третиране на лозя, овощни, едногодишни зърнено-житни...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № в РОП – 9051534/21.03.2016 г.
21.03.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА№ в РОП – 9051534/21.03.2016 г.ПРЕДМЕТ: Доставка на лабораторна апаратура по шест обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив", съобразно указания за участие и техническа...
Доставка чрез покупка на лозарски трактор и специализиран инвентар към него за нуждите на Аграрен университет – Пловдив, свързано с реализацията на проект към Фондация
10.11.2015
Открита процедура Предмет: Доставка чрез покупка на лозарски трактор и специализиран инвентар към него за нуждите на Аграрен университет – Пловдив, свързано с реализацията на проект към Фондация...
Договаряне без обявление
25.09.2015
Договаряне без обявление по ЗОП  Предмет на обществената поръчка е свързана с повторно строителство на обект "УКРЕПВАНЕ И САНИРАНЕ НА СГРАДА /С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.1046.20/ НА ДЕПАРТАМЕНТА ЗА ЕЗИКОВА...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9045535
02.09.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9045535ПРЕДМЕТ:Публична покана с предмет„Инженеринг – проектиране и изграждане на стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати за нуждите на Аграрен университет–Пловдив“, съобразно...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас