Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив
30.12.2016
Процедура по реда на чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) – публично състезание, с предмет: „Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления...
РОП 753550/17.10.2016
17.10.2016
РОП 753550/17.10.2016  Предмет на поръчката: Доставка на Микровълнова система за минерализация на пробиАвтоматизирана микровълнова система за разлагане на проби в затворени съдове.Фронтално въвеждане...
Обява за обществена поръчка № в РОП 9054751/28.07.2016 г.
28.07.2016
Предмет на поръчката: Изпълнение на ремонтни работи по отоплителната система на Аграрен университет - Пловдив. Срок на валидност на офертите - 60 (шестдесет) календарни дни от датата, определена за краен...
Обява за обществена поръчка РОП9054102/06.07.2016 г.
06.07.2016
Обява за обществена поръчка РОП9054102/06.07.2016 г.ПРЕДМЕТ: Възложителят е дал следното наименование на поръчката: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти на Аграрен университет - Пловдив“....
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № в РОП 9052408/11.04.2016 г.
11.04.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА№ в РОП 9052408/11.04.2016 г.Предмет: Проектиране на обект: Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас