Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Договаряне без обявление
25.09.2015
Договаряне без обявление по ЗОП  Предмет на обществената поръчка е свързана с повторно строителство на обект "УКРЕПВАНЕ И САНИРАНЕ НА СГРАДА /С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.1046.20/ НА ДЕПАРТАМЕНТА ЗА ЕЗИКОВА...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9045535
02.09.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9045535ПРЕДМЕТ:Публична покана с предмет„Инженеринг – проектиране и изграждане на стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати за нуждите на Аграрен университет–Пловдив“, съобразно...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9044525
04.08.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9044525ПРЕДМЕТ:"Строително-монтажни работи за изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение от 6,1246ха в землището на с. Брестник, Община Куклен, в изпълнение на Договор...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9044526
04.08.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9044526 ПРЕДМЕТ:Доставка и монтаж на оборудване за учебни зали на Аграрен университет - ПловдивВЪЗЛОЖИТЕЛ:Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9044322
28.07.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА№ 9044322ПРЕДМЕТ:Доставка на лабораторна апаратура по седем обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив, съобразно указания за участие и техническа спецификация...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас