Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Обява за обществена поръчка РОП9054102/06.07.2016 г.
06.07.2016
Обява за обществена поръчка РОП9054102/06.07.2016 г.ПРЕДМЕТ: Възложителят е дал следното наименование на поръчката: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти на Аграрен университет - Пловдив“....
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № в РОП 9052408/11.04.2016 г.
11.04.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА№ в РОП 9052408/11.04.2016 г.Предмет: Проектиране на обект: Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита...
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП
21.03.2016
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП, ПРЕДМЕТ:“Доставка чрез покупка на специализирана експериментална пръскачка за третиране на лозя, овощни, едногодишни зърнено-житни...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № в РОП – 9051534/21.03.2016 г.
21.03.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА№ в РОП – 9051534/21.03.2016 г.ПРЕДМЕТ: Доставка на лабораторна апаратура по шест обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив", съобразно указания за участие и техническа...
Доставка чрез покупка на лозарски трактор и специализиран инвентар към него за нуждите на Аграрен университет – Пловдив, свързано с реализацията на проект към Фондация
10.11.2015
Открита процедура Предмет: Доставка чрез покупка на лозарски трактор и специализиран инвентар към него за нуждите на Аграрен университет – Пловдив, свързано с реализацията на проект към Фондация...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас