Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Публично състезание - Доставка на трактор и прикачен инвентар
03.04.2017
Предмета на поръчката включва: Доставка на трактор и прикачен инвентар за нуждите на проект №15-16 към НИЦ при Аграрен университет - Пловдив. За нуждите на проект към НИЦ при Аграрен университет –...
Публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив
21.02.2017
Предмет: „Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив“ Настоящата процедура...
Доставка на лабораторна апаратура необходима за Аграрен университет - Пловдив
08.02.2017
Предмет: Доставка на лабораторна апаратура необходима за Аграрен университет - ПловдивВъзложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032...
Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита
16.01.2017
Открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП),  с предмет: Доставка на оборудване и обзавеждане на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление...
Покана за възлагане на обществена поръчка
05.01.2017
ПОКАНА За възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки, чрез покана до определено лице/лица с предмет: Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас