Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на Глава Двадесет и шеста от ЗОП на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Частични ремонтни работи на Аула, разположена в сграда Ректорат на Аграрен университет – Пловдив
05.12.2017
Предмет: Обществената поръчка включва извършването на СМР свързани с изпълнение на частични ремонтни работи на Аула, разположена в сграда „Ректорат“ на Аграрен университет – Пловди, съобразно...
Процедура по Договаряне без предварително обявление
28.04.2017
Процедура по Договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка чрез стокова борса на дизелово гориво за нуждите на Аграрен Университет - гр. Пловдив, за срок две години от датата на сключване...
Публично състезание - Доставка на трактор и прикачен инвентар
03.04.2017
Предмета на поръчката включва: Доставка на трактор и прикачен инвентар за нуждите на проект №15-16 към НИЦ при Аграрен университет - Пловдив. За нуждите на проект към НИЦ при Аграрен университет –...
Публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив
21.02.2017
Предмет: „Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив“ Настоящата процедура...
Доставка на лабораторна апаратура необходима за Аграрен университет - Пловдив
08.02.2017
Предмет: Доставка на лабораторна апаратура необходима за Аграрен университет - ПловдивВъзложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас