Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Открита процедура по ЗОП: Доставка на оборудване по пет обособени позиции за нуждите на Аграрен Университет - Пловдив в изпълнение на проект Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве чрез модернизиране и обновяване
03.06.2014
ПРЕДМЕТ: „Доставка на оборудване по пет обособени позиции за нуждите на Аграрен Университет - Пловдив в изпълнение на проект "Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве...
Доставка на ДМА по четири обособени позиции за нуждите на Факултета по Растителна защита и агроекология към Аграрен университет – Пловдив в изпълнение на проект Университетски център за изследване на природни обекти и храни, финансирано от Операти
29.05.2014
ПРЕДМЕТ: „Доставка на ДМА по четири обособени позиции за нуждите на Факултета по Растителна защита и агроекология към Аграрен университет – Пловдив в изпълнение на проект „Университетски...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас