Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Доставка на канцеларски материали, пособия, тонер касети и други материали за нуждите на Аграрен Университет - гр. Пловдив
15.04.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА№9040798/15.04.2015 г.ОПИСАНИЕ:“Доставка на канцеларски материали, пособия и тонер касети за нуждите на Аграрен Университет - гр. Пловдив” по техническа спецификация посочена в документацията...
Договаряне без обявление - Решение по чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, с предмет:
15.04.2015
Договаряне без обявление  Решение по чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, с предмет: "Доставка чрез Софийска стокова борса на дизелово гориво по две обособени позиции за нуждите на Аграрен университет - Пловдив...
Публична покана 9039777/13.03.2015г.
13.03.2015
ПРЕДМЕТ: Доставка на материали за изграждане на телена конструкция на ново лозе с площ от 76,231 дка, разположено в базата на Аграрен Университет, намираща се в землищата на с. Брестник и гр. КукленВЪЗЛОЖИТЕЛ:Аграрен...
Публична покана: №9038686 Предмет: Почистване и риголване на поле на Аграрен университет – Пловдив
06.02.2015
Предмет: Почистване и риголване на поле на Аграрен университет – Пловдив ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. "Менделеев" №12, Пловдив 4000, България За: Венелин Цеков, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg  ...
Открита процедура по ЗОП: Доставка на 1 брой употребяван автобус, тип - туристически, за нуждите на преподавателите, служителите и студентите на Аграрен университет - Пловдив
16.09.2014
Обществена поръчка с предмет: Доставка на 1 брой употребяван автобус, тип - туристически, за нуждите на преподавателите, служителите и студентите на Аграрен университет - Пловдив. Техническите характеристики,...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас