Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Основни данни и вътрешни правила
31.12.2018
ОСНОВНИ ДАННИВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА  29.4.2016 г.Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Аграрен университет - Пловдив ...
„Иновативни услуги към МСП в хранително-вкусовата промишленост свързани с разработване на обучителни инструменти и експертизи по четири обособени позиции:
31.05.2018
Предмет: Иновативни услуги към МСП в хранително-вкусовата промишленост свързани с разработване на обучителни инструменти и експертизи  по четири обособени позиции:Обособена позиция №1 „Проучване...
Доставка на компютърна техника - 10 броя компютърни монитори
16.05.2018
Предмет на поръчката: Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – 10 бр. компютърни монитори. В предмета на поръчката е включена доставка на компютърна техника...
Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от зоп, чрез събиране на оферти с обява с предмет на поръчката: „Разработването на FOCUS-платформа за сътрудничество“
08.05.2018
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща избор на изпълнител за: „Разработването на FOCUS-платформа за сътрудничество“, като същият е  част от работен пакет 4 (WP 4) по проект FOCUS и форма...
Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от зоп, чрез събиране на оферти с обява с предмет на поръчката: „Проектиране на регионалните клъстери в хранително-вкусовата промишленост
23.04.2018
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща избор на изпълнител за: „Проектиране на регионалните клъстери в хранително-вкусовата промишленост“, като същият е част от работен пакет 4 (WP...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас