Предстоящи събития
  Начало » Ръководство » Академичен съвет English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Академичен съвет

Председател:

проф. д-р Христина Георгиева Янчева
 

телефон:

+359 32 654 300 Пловдив 4000
    бул. Менделеев 12
факс: +359 32 633 157 Кабинет: 204
E-mail:

rector@au-plovdiv.bg

 
 

christina@au-plovdiv.bg

 

Научен секретар:

проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин

телефон:

+359 32 654 374Пловдив 4000
E-mail:ntt@au-plovdiv.bg бул. Менделеев 12
  Кабинет: 203

Секретар:

Маргарита Танева - главен експерт

телефон:

+359 32 654 367Пловдив 4000
  бул. Менделеев 12
  Факултет Икономика
E-mail:cpo@au-plovdiv.bg Стая: 1

Членове:

проф. д-р Андон Василев Андонов
телефон:+359 32 654 404Пловдив 4000
  бул. Менделеев 12
E-mail:a_vasilev2001@yahoo.com Кабинет: 301
   
   
доц. д-р Боряна Любчева Иванова

телефон:

+359 32 654 452 Пловдив 4000
E-mail: borianaivanova@abv.bg бул. Менделеев 12
    Кабинет: 329
проф. д-р Васил Стоименов Николов
телефон:+359 32 654 354Пловдив 4000
  бул. Менделеев 12
E-mail:vsn3480@abv.bg Кабинет: 225
  Приемно време: 10–12 ч.
   
проф. д-р Вили Борисова Харизанова
телефон: +359 32 654 271 Пловдив 4000
  +359 32 654 218
бул. Менделеев 12
E-mail: vili.harizanova@gmail.com Кабинет: 205
    Приемно време:
     
проф. дсн Димитър Фердинандов Греков

телефон:

+359 32 654 335 Пловдив 4000
    бул. Менделеев 12
E-mail:  grekov@au-plovdiv.bg Кабинет: 223
проф. дсн Дияна Лилова Светлева

телефон:

+359 32 654 338Пловдив 4000
  бул. Менделеев 12
E-mail:svetleva@yahoo.com Кабинет: 2
 CV 
   
доц. д-р инж. Жулиета Христова Арнаудова
телефон:+359 32 654 244Пловдив 4000
  бул. Менделеев 12
E-mail:julieta_arnaudova@abv.bg Кабинет: 101
   
   
проф. д-р Иван Георгиев Манолов
телефон:+359 32 654 386Пловдив 4000
  бул. Менделеев 12
E-mail:manolov_ig@yahoo.comКабинет: 108
  Приемно време:
  от 10 до 12 ч.
доц. д-р Иван Димитров Пенов

телефон:

+359 32 654 441 Пловдив 4000
E-mail: ipenov@au-plovdiv.bg бул. Менделеев 12
    Кабинет: 328
чл. кор. проф. дсн Йорданка Найденова Кузманова

телефон:

+359 32 654 230 Пловдив 4000
факс: +359 32 654 270 бул. Менделеев 12
E-mail: kuzmanova@au-plovdiv.bg Кабинет: 315
     
проф. дтн Красимир Иванов Иванов

телефон:

+359 32 654 303 Пловдив 4000
  +359 32 654 240
+359 32 654 204
бул. Менделеев 12
E-mail: kivanov1@abv.bg Кабинет: 109
доц. д-р Красимир Иванов Михов
телефон:+359 32 654 247Пловдив 4000
  бул. Менделеев 12
E-mail: dekanlg@abv.bg Кабинет: 304
  Приемно време:
  Понеделник от 8 до 10 ч.
проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева
телефон:+359 32 654 384Пловдив 4000
 +359 32 654 278бул. Менделеев 12
E-mail:veni_plbg@abv.bg Кабинет: 210
   
   
проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин

телефон:

+359 32 654 374Пловдив 4000
E-mail:ntt@au-plovdiv.bg бул. Менделеев 12
  Кабинет: 203
проф. д-р Радослав Андреев Андреев

телефон:

+359 32 654 251Пловдив 4000
  бул. Менделеев 12
E-mail:rado@au-plovdiv.bg кабинет 203
   
доц. д-р Сава Георгиев Табаков

телефон:

+359 32 654 249 Пловдив 4000
    бул. Менделеев 12
E-mail: sgtabakov@abv.bg Кабинет:  331
доц. д-р Светла Димитрова Янчева

телефон:

+359 32 654 348 Пловдив 4000
    бул. Менделеев 12
E-mail: svetla20@hotmail.com Кабинет: 1
доц. д-р Стефан Василев Кръстев
телефон:+359 32 654 239Пловдив 4000
  бул. Менделеев 12
E-mail:f104@abv.bg Кабинет: 103
   
   
проф. д-р Тоньо Стоянов Тонев

телефон:

+359 32 654 356Пловдив 4000
  бул. Менделеев 12
E-mail:tonytonev@abv.bg Кабинет: 123
   
   
доц. д-р Атанас Веселинов Севов

телефон:

+359 32 654 371Пловдив 4000
E-mail:asevov@yahoo.com бул. Менделеев 12
  Кабинет: 203
гл. ас. д-р Боян Сталев Сталев

телефон:

+359 32 654 276 Пловдив 4000
    бул. Менделеев 12
E-mail: stalev26@abv.bg Кабинет: 308
     
доц. д-р Димка Игнатова Хайтова
телефон:

+359 32 654 391

Пловдив 4000
 

+359 32 654 257

бул. Менделеев 12
E-mail: haitova@abv.bg Кабинет: 326
    Приемно време:
    Вторник от 10 до 12 ч.
    Четвъртък от 10 до 12 ч.
Ангел Ангелов - студент
Борислава Чорбаджиева - председател на Студентски съвет
телефон:0882 306 039Пловдив 4000
  бул. Менделеев 12
E-mail: borislava.at@abv.bg 
Мадлен Георгиева - студент
Николай Николов - председател на общото събрание на СС
телефон:0988 868 892Пловдив 4000
  бул. Менделеев 12
E-mail:nikidimov123@gmail.com  
Величко Младенов Родопски

телефон:

+359 32 654 308 Пловдив 4000
    бул. Менделеев 12
факс: +359 32 633 157  Ректорат
E-mail:    

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас