Предстоящи събития
  Начало » За АУ » Нормативни документи » Наредби English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
 
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно - квалификационните степени  Изтегляне в DOC формат  Изтегляне в PDF формат  Изтегляне в RTF формат 
Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България Изтегляне в PDF формат 
Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища Изтегляне в PDF формат 
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища Изтегляне в PDF формат 
Постановление № 162 на мс от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Изтегляне в PDF формат 
Постановление № 162 на мс от 23.07.2002 г. за приемане на наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно – квалификационните степени "Бакалавър", "Магистър" и "Специалист" Изтегляне в PDF формат 
Постановление №96 от 12 май 2008 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2008 - 2009 г. Изтегляне в PDF формат 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас