Предстоящи събития
  Начало » Катедри English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Катедри
Агроекология и опазване на околната среда
Катедрата е основана през 1970 г. като катедра по Гражданска отбрана и защита на народното стопанство. През годините катедрата непрекъснато се развива. Своя принос за това са дали учени и преподаватели...
Агрохимия и почвознание
Катедрата по Агрохимия и Почвознание е сформирана през 1999 година, чрез обединяване на катедрите по Агрохимия и по Почвознание, основани през 1950 година. Двете катедри винаги са били водещи в агрономическата...
Ботаника и агрометеорология
Катедрата е основана през 1946 г. като комплексна катедра по земеделска ботаника и метеорология, с ръководител проф. К. Киряков. През 1963 г. се отделя като катедра "Земеделска ботаника", с ръководител...
Български език
Основни дейности:1. Подготовка на  чуждестранни студенти, които ще продължат образованието си в АУ и в други ВУ в България.2. Обучение на чуждестранни студенти и докторанти на АУ по български език...
Генетика и селекция
Катедра „Генетика и селекция“ към Факултета по агрономство на Аграрния университет осъществява обучение в три основни направления:ГенетикаСелекция и семепроизводство на културните растенияЕкспериментален...
Градинарство
Катедра Градинарство обединява учебните дисциплини:Полско зеленчукопроизводство,Оранжерийно зеленчукопроизводство,Селекция и семепроизводство на зеленчуковите култури,Цветарство и Декоративна...
Екология и опазване на околната среда
Ентомология
  Катедрата  по  Ентомология  към  ФАКУЛТЕТА   ПО  РАСТИТЕЛНА  ЗАЩИТА  И  АГРОЕКОЛОГИЯ  е  сформирана  през  1963 година.  В  нея  се  обучават  студенти ...
Животновъдни науки
Катедра "Животновъдни науки" е наследник на едни от първите катедри на Агрономическия факултет и Аграрния университет, поставили началото на висшето аграрно образование в гр. Пловдив. Катедрата...
Земеделие и хербология
Катедра „Земеделие и Хербология” е основно звено в Агрономическия факултет на Аграрния университет. Тя съществува от създаването на факултета, има богати традиции и опит, като разполага с 3 учебни...
Икономика
Катедра “Икономика” представлява основно структурно звено на Факултета по Икономика към Аграрен университет - Пловдив. Към началото на 2015 г. в катедрата работят девет преподаватели на основен...
Лозарство
В катедра Лозарство на Аграрен Университет – гр. Пловдив се обучават студенти от всички факултети и специалности по дисциплините:ЛозарствоАмпелография                                           ...
Математика и информатика
Катедра “Математика, информатика и физика” към Факултета по икономика на Аграрния университет е създадена с Ректорска заповед от 17.04.2012 чрез обединение на две дотогава съществуващи катедри –...
Мелиорации и земеустройство
В катедра “Мелиорации и земеустройство”, Лозаро-градинарски факултет на АУ – Пловдив се обучават студенти от Агрономически факултет, Лозаро-градинарски факултет и факултета по Растителна...
Мениджмънт и маркетинг
Катедра “Мениджмънт и Маркетинг” функционира в структурата на Аграрен университет към Факултет по Икономика от 1993. В катедрата работят 7 преподаватели – 1 професор, 1 доцент, 4 главни асистенти,...
Механизация
Катедрата е създадена през 1945 год. в момента на създаването на Висшия селскостопански институт - Пловдив (впоследствие Аграрен университет - Пловдив) като първоначално се е наричала “Механизация...
Микробиология и екологични биотехнологии
Катедра “Микробиология и  екологични биотехнологии” е преминала през редица  етапи на развитие, търсейки решения на много и различни проблеми свързани с образованието и науката в тези области....
Обща химия
В катедра “Обща химия” работят 8 щатни преподаватели (2 професори, 4 доценти, 2 асистенти). Обучават се студенти от всички курсове на специалностите: “Екология и опазване на околната среда”,...
Овощарство
В катедрата по Овощарство има 8 преподаватели, обучаващи студентите от всички факултети на АУ и от всички специалности. В катедрата се преподават три основни дисциплини: Овощарство, Помология и Овощарство...
Растениевъдство
Катедра  „Растениевъдство”  е основана през 1946 година.      Първият ръководител на катедрата е академик  Павел Попов Миндоровски. В катедрата се работи по две специализирани...
Регионално развитие
Счетоводство, финанси и статистика
Катедра „Информатика, статистика, счетоводство и финанси” е основана през 1982 година, като приемник на Изчислителният център към Висш селскостопански институт. С учредяването на Факултета по...
Туризъм
От месец март 2006 година катедрата по „Обществени науки и туризъм” се преименува в катедра „Туризъм”. Катедрата дава фундаментална подготовка на студентите по икономически, социални, правни...
Физиология на растенията и биохимия
Катедрата по Физиология на растенията съществува като самостоятелна катедра в Аграрния Университет - Пловдив до 2001 г., след което е обединена с колектива на дисциплината “Биохимия”. Тя е една...
Физическа култура
Секцията провежда обучение на студентите от АУ - бакалавърска степен по различни видове спорт, съобразено с учебните планове на различните специалности.Преподавателите от секцията са треньори на...
Фитопатология
Катедра Фитопатология на Аграрен Университет Пловдив е основана през 1963г., с ръководител катедра професор д-р Кръстю Кръстев. Първите курсове по фитопатология са извеждани от професор Александър...
Чужди езици
Основни дейности:1. Чуждоезиково обучение на бакалаври, магистри и докторанти от АУ.2. Обучение на чуждестранни студенти, специализанти и преподаватели по международни програми за обмен. 3. Участие...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас