Предстоящи събития
  Начало » Факултети » Департамент по езикова подготовка и спорт » Секции English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Департамент по езикова подготовка и спорт

 

Български език
Основни дейности:1. Подготовка на  чуждестранни студенти, които ще продължат образованието си в АУ и в други ВУ в България.2. Обучение на чуждестранни студенти и докторанти на АУ по български език...
Физическа култура
Секцията провежда обучение на студентите от АУ - бакалавърска степен по различни видове спорт, съобразено с учебните планове на различните специалности.Преподавателите от секцията са треньори на...
Чужди езици
Основни дейности:1. Чуждоезиково обучение на бакалаври, магистри и докторанти от АУ.2. Обучение на чуждестранни студенти, специализанти и преподаватели по международни програми за обмен. 3. Участие...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас