Предстоящи събития
  Начало » Факултети » Факултет по икономика » За Факултета English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Факултет по икономика

Факултетът по икономика е създаден през 1995 г.

Факултетът осигурява теоретично и практическо обучение в областта на аграрния и туристически бизнес. Обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели, които използват съвременни форми и методи на преподаване.
 
Факултетната структура включва шест катедри: Мениджмънт и маркетинг, Икономика; Счетоводство, финанси и статистика; Туризъм; Математика и физика (с включено направление Информатика); Регионално развитие.

В образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ обучението се провежда в редовна и задочна форма в две специалности:
 
   1. Аграрна икономика – редовно и задочно обучение
 
Високото качество на обучението, усвоените съвременни знания и практически умения гарантират професионална реализация на завършилите студенти в следните направления:
 • Икономисти в земеделски стопанства и кооперации, търговски дружества, кредитни институции и банки, публична, държавна и общинска администрация, сдружения и неправителствени организации;
 • Мениджъри на всички управленски нива на аграрния бизнес;
 • Организатори на производството, маркетинга, финансово-счетоводната, материално-техническата, търговската и логистична дейност на стопанските организации;
 • Консултанти и експерти в държавния и частния сектор;
 • Консултанти по разработване и управление на европейски, национални и регионални проекти и програми в сферата на аграрния бизнес;
 • Научни работници и преподаватели във висшите и средните училища.
Специалността е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация (Протокол № 10 на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 01.04.2014 г.). Срокът на валидност на акредитацията е пет години.

   2. Аграрен туризъм – редовно и задочно обучение

Дипломираните бакалаври по специалността могат да се реализират като:
 • Икономисти и мениджъри на всички управленски нива във фирмите на туристическата индустрия – туроператорски, турагентски, хотелиерски, ресторантьорски и информационно-туристически услуги;
 • Експерти по управление на туризма на национално, регионално и местно равнище и в неправителствени туристически организации;
 • Специалисти по туризма в държавната и общинската администрация;
 • Консултанти по  разработване и управление на международни, национални и регионални проекти и проекти в сферата  на туризма;
 • Организатори на собствен туристически бизнес.
Специалността е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация (Протокол № 2 на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 24.09.2013 г). Срокът на валидност на акредитацията е пет години.


За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас