Предстоящи събития
  Начало » Факултети » Факултет по агрономство » Специалности English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Факултет по агрономство

 

Агрономство (Полевъдство)
Бакалаври
Завършилите специалността могат да се реализират като:Организатор и изпълнител на селскостопанско производство в собстве­но, арендувано или комбинирано стопанство.Технолог на селскостопанско...
Агрономство (Растителни биотехнологии)
Бакалаври
Завършилите тази специалност получават образователно-квалификационната степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Агроном - Растителни биотехнологии", която ще им позволи да се реализират...
Зооинженерство
Бакалаври
Завършилите  специалността могат да се реализират като: Ръководител, организатор и изпълнител на производството, консултант-експерт в:  частни и държавни ферми; станции по изкуствено осеменяване...
Агробизнес
Бакалаври
Обучаващите се в специалността „Агробизнес” ще придобият знания, които са в тясна връзка както с технологичното осигуряване на производството, така и с икономическите аспекти на дейността, в...
Селекция и семепроизводство
Бакалаври
Специалността "Селекция и семепроизводство" подготвя специалисти с квалификация агроном-селекционер.В тази специалност се усвояват знания както от фундаменталните науки, така  и от основните...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас