Предстоящи събития
  Начало » Факултети » Факултет по агрономство » За Факултета English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Факултет по агрономство

Факултет по агрономствоФакултетът по агрономство “Св. Димитър Солунски” е създаден през 1945 г. и е първият факултет в структурата на АУ. Досега в него са дипломирани над 12 000 агрономи, 367 агрономи селекционери и 79 агрономи по поливно земеделие.

Днес студентите се обучават в шест специалности: Агрономство (Полевъдство), Агрономство (Растителни биотехнологии), Животно- въдство, Растителна биология, Селекция и семепроизводство и Агробизнес.

Учебните планове и програми отговарят на европейските изисквания за степените “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор”. Образователните степени са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Факултетът по агрономство предоставя възможности за обучение по различни европейски образователни програми, както и за придобиване на практически умения, работейки в утвърдени ферми в Англия, Германия, Швейцария, Гърция, Финландия и др.

Във факултета се подготвят специалисти с широка фундаментална и практическа подготовка, със силно развита способност за самостоятелно мислене и вземане на ефективни управленски решения в областта на растениевъдството и животновъдството. Получените знания дават възможност за бързо адаптиране при условията на пазарното селскостопанско производство.

В структурата на факултета са включени 7 основни катедри: Агрохимия и почвознание, Ботаника и агрометеорология, Генетика и селекция, Животновъдни науки, Земеделие и хербология, Растениевъдство, Физиология на растенията и биохимия.Методи на обучение. Лекции, упражнения, семинарни занятия, учебни и производствени практики.

Оценка на знанията - по шестобална система чрез полагане на писмен изпит. По някои дисциплини оценката е текуща.

Лаборатории: Лаборатория по молекулярна биология, Електронна микроскопия, Учебен сортимент и учебни полета по генетика и селекция, по растениевъдство, по земеделие и хербология, животновъдни ферми по птицевъдство, говедовъдство, овцевъдство и бубарство.

В Агрономическия факултет успоредно с учебната работа се развива и мащабна научноизследователска дейност, отразена в многобройни публикации в научни списания, монографии, учебници и учебни помагала. Предложени и внедрени в практиката са 38 сорта полски култури и 18 технологии и технологични решения, както и редица методични разработки.

За контакти:

телефон: +359 32 654 326
e-mail:
dekanataf@abv.bg

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас