Студентски танцов състав

НАРОДНИТЕ ТАНЦИ В АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Българските народни танци са важна част от културното ни наследство.

Нашата родина България е известна в цял свят като страна с изключително красива природа, с велика история и разнообразна култура. Да си роден в страна като тази, трябва да те кара да се чувстваш горд и щастлив.

Българските народни танци са част от живота на нашия народ. В тях се крие цялата история на България. Когато човек танцува или просто наблюдава, може да усети всяка една стъпка, всяко едно движение и това прави танца още по-красив и истински.

Стилът в българските народни танци се е оформил в продължение на векове в зависимост от условията на духовен живот, нравите и обичаите, при които е живял и се е развивал народът ни.

Въпреки че в народните танци съществуват най-различни и сложни стъпки и движения, не е чак толкова трудно да се научите да ги танцувате, стига да имате желание.

Танцов клуб „Тракийска младост” към АУ – Пловдив предлага обучение на начинаещи (или вече пристрастени) любители на популярните и специфични народни танци от всички етнографски области на България.

Сформират се следните групи:

График за курсовете по народни танци със студенти към Аграрния университет през учебната 2014/2015

Начинаещи - студенти Вторник от 18.30 до 19.30 ч.
Четвъртък от 18.30 до 19.30 ч.
Репетиции на Студентски танцов състав Вторник от 19.30 до 21.00 ч.
Четвъртък от 19.30 до 21.00 ч.

График за курсовете по народни танци за преподаватели, служители и външни посетители към Танцов клуб „Тракийска младост” към АУ – Пловдив

Начинаещи -
преподаватели, служители и външни посетители
Вторник от 16.30 до 17.30 ч.
Четвъртък от 16.30 до 17.30 ч.
Напреднали -
преподаватели, служители и външни посетители
Вторник от 17.30 до 18.30 ч.
Четвъртък от 17.30 до 18.30 ч.

Обучението на всички групи се извежда от хореографа Петя Русинова. 

Курсовете по народни танци се провеждат на територията на Аграрен Университет – Пловдив.

Студенти желаещи да се запишат в курсовете по народни танци, попълват молба по образец, която подават в кабинет № 105, ет.1 на факултет „Растителна защита и агроекология”.

Посещенията за студенти от курсовете на обучение в степени бакалавър и магистър на Аграрен Университет са безплатни!

Студенти от други университети и неучащи външни посетители заплащат такса в размер на 4 лв./за 1 час репетиция.

Преподавателите и служителите от Аграрен Университет – заплащат 50 % от таксата за външни посетители.

Контакти:
Административен ръководител: гл.ас. д-р Екатерина Вълчева, тел. 032/654 202, valchevakatia@gmail.com

Хореограф: Петя Русинова, тел. 0882 491 916