Предстоящи събития
  Начало » Чуждестранни студенти English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Изисквания за кандидатстване на чуждестранни студенти в Р България
  ШРИФТ

1. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документи, необходими за кандидатстване в българско висше училище:

 • Апликационна форма.
 • Диплома за завършено средно образование и приложението с оценките, преведени и легализирани. 
 • Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във ВУ на страната, в която е придобито средното образование, и в чужбина.
 • Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.
 • Копие от документите за гражданство за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско.
 • Копие от паспорта.
 • Снимки – 4 броя

Забележка: Документите на одобрените от Висшето училище граждани на страни извън ЕС се изпращат в   Министерството на образованието младежта и науката /МОМН/ с оглед изпълнението на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване – виза вид D. МОМН издава Удостоверение за приемане на кандидат-студентите за обучение в Република България и писмено уведомява Министерството на външните работи и Дирекция “Миграция”  на Министерството на вътрешните работи за това. Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е издадено.

2. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Срокът на обучение се определя в съответствие с държавните изисквания, както следва:

 1. За чуждестранни студенти – не по-малко от 9 месеца.
 2. За чуждестранни докторанти – не по-малко от 3 месеца.
 3. За чуждестранни специализанти – не по-малко от 3 месеца.
3. ГОДИШНИ УЧЕБНИ ТАКСИ 2015/2016
 1. За чуждестранни студенти – Подготвителен курс - € 2 500  /по € 1 250 на семестър/
 2. За чуждестранни студенти с двойно гражданство - € 1 250  /по € 625 на семестър/
 3. За бакалаври - € 2 500 /по € 1 250 на семестър/
 4. За магистри - € 2 800 /по € 1 400 на семестър/
 5. За докторанти € 4 800 /по € 2 400 на семестър/

Чуждестранните студенти от ЕС /с изключение на Подготвителния курс/  заплащат такси като българските студенти.         

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас