Предстоящи събития
  Начало » Лаборатория по стреса English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Лаборатория по стреса при растенията
  ШРИФТ

Лабораторията по стреса при растенията към катедрата по Физиология на растенията и биохимия към Аграрния университет – Пловдив (АУП) е създадена през 2011 г. в резултат на успешно приключил научен проект към ФНИ на тема: “Изследване на стресови отговори и подбор на толерантни генотипове при основни селскостопански култури”. Лабораторията по стреса при растенията разполага със съвременна научна инфраструктура за провеждане на лабораторни и вегетационни опити. Лабораторните опити се извеждат в модули (боксове) с контролиран светлинен и топлинен режим, в които се поддържат температурни режими в диапазона 0-30С. Вегетационните опити се извършват в подходящи стоманено-стъклени оранжерии.

Научното оборудване на лабораторията включва: (●) апарати за определяне на листен газов обмен – LCpro+ и LCA-4; (●) апарат за определяне на хлорофилна флуоресценция – MINI-PAM; (●) апарат за определяне на водния потенциал на растенията (камера за налягане) - ELE-International; (●) HPLC система; (●) 2 газ-хроматографa; (●) спектрофотометри; (●) пламъков фотометър; (●) система с йон-селективни електроди; (●) бинокуляр с камера за заснемане и друго стандартно химично оборудване.

Лабораторията разполага с академичен и технически състав - специалисти в областта на химичните (Галина Чокотлиева), биохимичните (Христина Ходжева, Снежана Младенова) и биофизичните анализи (Кирил Маринков). Лабораторията извършва научна, образователна и консултантска дейност.
 
 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас