Предстоящи събития
  Начало » Свържете се с нас » Факултети English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Ръководство и деканати
  ШРИФТ

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО

Длъжност, име

Tелефон

E-mail

Декан
проф. д-р Малгожата Берова

+359 32 654 322
+359 32 654 408

maberova@abv.bg  

Зам. декан

доц. д-р       Тоня     Георгиева

+359 32 654 322
+359 32 654 371

tonia@au-plovdiv.bg 

Експерти
Мариела Стоянова

+359 32 654 326

dekanataf@abv.bg

Елена Андонова

+359 32 654 326

dekanataf@abv.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО

Длъжност, име

Tелефон

E-mail

Декан
доц. д-р Красимир Михов

+359 32 654 261
+359 32 654 247

dekanlg@abv.bg

Зам. декан
доц. д-р инж. Иван Брайков

+359 32 654 409

iv_braykov@abv.bg

Експерти
Галина Ройчева

+359 32 654 260

dekanatlg@abv.bg

Йонка Петрова

+359 32 654 260

dekanatlg@abv.bg

ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ

Длъжност, име

Телефон

Е-mail

Декан
проф. д-р Вили Харизанова

+359 32 654 271
+359 32 654 218

vili.harizanova@gmail.com

Зам. декан
проф. д-р инж. Виолина Ризова

+359 32 654 269
+359 32 654 242

vileriz@yahoo.com

Експерти
Александра Кордова

+359 32 654 201

drza@abv.bg

Кристина Пенсова

+359 32 654 201

drza@abv.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА

Длъжност, име

Телефон

Е-mail

Декан
доц. д-р Димо Атанасов

+359 32 654 344
+359 32 654 382

d.atanasov@au-plovdiv.bg

atanasov.phd@gmail.com

Зам. декан
доц. д-р Петър Борисов

+359 32 654 344
+359 32 654 438

peterborisov@gmail.com

 
Таня Александрова

+359 32 654 478

tania078@gmail.com

Нели Христева

+359 32 654 478

nelly_romanova_@bv.bg

Гинка Крачева

+359 32 654 473

ginka57@bv.bg

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА И СПОРТ

Длъжност, име

Телефон

Е-mail

Директор    
ст. преп. Емилия Койчева

+359 32 654 410

deps@au-plovdiv.bg

emi_lukova@abv.bg

Зам. директор    
ст. преп. Любослав Атанасов

+359 32 654 431

luboslav_au@abv.bg

Главен експерт    
Илиана Матанска

+359 32 654 488

deps@au-plovdiv.bg

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас