Предстоящи събития
  Начало » Семестриални такси English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Семестриални такси за обучение за учебната 2016/2017 година
  ШРИФТ
СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
за обучение на студентите
ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА за учебната 2016/2017 год.
 
 
ФАКУЛТЕТ СПЕЦИАЛНОСТ РЕДОВНО ЗАДОЧНО
Факултет по Агрономство Аграномство (Полевъдство) 360 лв. 340 лв.
Агрономство (Растителни биотехнологии) 360 лв.  -
Селекция и семепроизводство 360 лв. 340 лв.
Растителна биология 360 лв.  -
Зооинженерство 360 лв.  340 лв.
Агробизнес 360 лв.  -
Факултет по лозаро-градинарство
     
Агрономство (Лозаро-градинарство) 360 лв. 340 лв.
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) 360 лв.  -
Агрономство (Декоративно градинарство) 360 лв.  -
Агрономство (Хидромелиорации) 360 лв. 340 лв.
Аграрно инженерство 310 лв. 230 лв.
Информационни и механизирани технологии в аграрното производство 310 лв.  -
Факултет по растителна защита и агроекология Растителна защита 360 лв. 340 лв.
Екология и опазване на околната среда 310 лв. 230 лв.
Биологично земеделие 310 лв.  -
Агролесовъдни системи и планинско земеделие 360 лв.  -
Факултет по икономика    Аграрна икономика 220 лв. 200 лв.
Бизнес икономика 220 лв. 200 лв.
Аграрен туризъм 220 лв. 200 лв.
Управление на регионалното развитие 220 лв. 200 лв.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас