Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за продължаващо обучение » English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Център за продължаващо обучение

 

Курсове и специализации, предлагани от Центъра за продължаващо обучение
04.02.2013
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕЗА ВСИЧКИ  СТУДЕНТИ (редовно и задочно обучение) бакалаври и магистри;И ЗА ВСИЧКИ ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ организира следните специализации и курсове:СПЕЦИАЛИЗАЦИИ...
Курс по "Счетоводство на предприятието"
15.01.2013
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРЕДЛАГА ИНТЕНЗИВЕН КУРС ПО „СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕД-ПРИЯТИЕТО” – 60 часовКУРСЪТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ на 25 февруари 2013 г.ЗА СТУДЕНТИ НА УНИВЕРСИТЕТА /бакалаври...
ОБЩ ГРАФИК за обучение в рамките на проект на Aграрен университет – Пловдив по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
30.10.2012
ОБЩ ГРАФИКЗА ОБУЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ПО МЯРКА 111 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ”Договор № 29/111/00163...
Безплатно обучение в курсове по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
30.06.2012
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕОРГАНИЗИРАБезплатно обучение в курсове по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности...
МАЛКАТА ПРОМОЦИЯ в Центъра за продължаващо обучение
21.05.2012
На 17 май 2012 г. Центърът за продължаващо обучение събра своите випускници на тържество по повод тържественото връчване на свидетелства и удостоверения за допълнително придобита професионална квалификация.На...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас