Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за международна дейност и връзки с обществеността » За Центъра English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Център за международна дейност и връзки с обществеността

С богатите си традиции в сферата на международното сътрудничество и създадените тесни научни и академични контакти с над 100 университета в Европа, Азия, Африка и Северна Америка, Аграрният университет се утвърди като висше училище, отворено към положителния опит на своите партньори.

Многобройните съвместни образователни и научноизследователски проекти по европейски и международни програми допринесоха за осъвременяване на учебните планове и програми и привеждането им към европейските и световните стандарти за университетско образование, което е сериозна крачка към взаимно признаване на дипломите.


Студенти на Аграрния университет се обучават за период от три месеца до една академична година в престижни европейски университети по програма Еразъм, участват в международни студентски конференции, семинари и летни школи, заминават на летни стажове и бригади в чужбина, където изучават новите технологии в областта на селското стопанство, езика и културата на съответната страна.

Центърът осъществява рекламната дейност и утвърждава престижа и авторитета на Аграрния университет.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас