Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Лаборатория по инструментални методи за анализ » За Центъра English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Лаборатория по инструментални методи за анализ

 Катедра Обща химия има богати традиции в изпитването на почвени и растителни проби, храни, води, торове и отпадъци за съдържание на макро и микро елементи, токсични вещества и тежки метали.
 Лабораторията по инструментални методи за анализ е оборудвана с най-съвременните апарати за минерализиране на пробите и определяне на химичните компоненти в тях. Екипът е съставен от високо квалифицирани специалисти от катедрата, хабилитирани в областта на екологията и неорганичната химия. В лабораторията се извършват анализи съгласно българските и международните стандарти като се използват еталони от сертифицирани образци.

 Анализите, които се извършат в лабораторията по инструментални методи към катедра Обща химия, са следните:
  • Тежки метали в почви, растения, храни, торове, утайки и др.
  • Хранителни микро и макро елементи в почви, торове и растителна продукция
  • Азот, фосфор и органично вещество (хумус)
  • рН и електропроводимост
  • Сулфати, хлориди, нитрати и фосфати във води
  • Сух остатък, катионен и анионен състав и твърдост на води
 Лабораторията работи по ценоразписа на МОСВ от 14.06.2010 г., като могат да бъдат направени отстъпки до 60% в зависимост от броя и вида на пробите.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас