Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Учебно-информационен център - магистри и докторанти » Магистри » Разпис на занятията » Прием 2017/2018 година English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Прием 2017/2018 година


Магистърски курс СПН/СОВО ДПН/СОВО ДПН/ДОВО ПБ
Агробизнес –
редовно обучение
Разпис   Разпис   Разпис  
Агробизнес –
задочно обучение
  Разпис   Разпис   Разпис  
Бизнес администрация – задочно обучение    Разпис   Разпис   Разпис  
Биологично земеделие и растителна защита – 
задочно обучение
  Разпис   Разпис   Разпис  
Екология на селищни системи – задочно обучение   Разпис   Разпис   Разпис  
Земеделска техника –
задочно обучение 
  Разпис   Разпис   Разпис  
Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони –
задочно обучение 
  Разпис   Разпис   Разпис  
Лозарство с основи на винарството –
задочно обучение 
  Разпис   Разпис   Разпис  
Международен магистърски курс Растителна защита – задочно обучение    Разпис   Разпис
  Разпис  
Минерално хранене и торене на растенията –
редовно обучение
  Разпис   Разпис   Разпис  
Растениевъдна продукция –
задочно обучение 
  Разпис   Разпис   Разпис  
Растителна защита –
редовно обучение
  Разпис   Разпис   Разпис  
Растителна защита –
задочно обучение 
  Разпис   Разпис

  Разпис

  Групи

  Разпис
Селекция и репродукция на животните –
редовно обучение 
  Разпис   Разпис   Разпис  
Селекция и репродукция на животните –
задочно обучение 
  Разпис   Разпис   Разпис  
Управление на туризма –
задочно обучение 
  Разпис   Разпис   Разпис  
Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни –
задочно обучение 
  Разпис   Разпис   Разпис  
Финансов мениджмънт и счетоводство –
задочно обучение 
  Разпис   Разпис   Разпис  

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас