Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Учебно-информационен център - магистри и докторанти » Магистри » Разпис на занятията » Прием 2016/2017 English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Прием 2016/2017
Магистърски курс Форма на обучение СПН/СОВО ДПН/СОВО ДПН/ДОВО
Агробизнес редовно обучение

 График

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Биологично земеделие задочно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Декоративни растения и ландшафтен дизайн редовно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Декоративни растения и ландшафтен дизайн задочно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Екология на селищни системи редовно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони задочно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Икономика и управление на туристическия бизнес редовно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Международен магистърски курс Растителна защита задочно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Растениевъдна продукция редовно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Растениевъдна продукция задочно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Растителна защита редовно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Растителна защита задочно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Групи 

Селекция и репродукция на животните редовно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Селекция и репродукция на животните задочно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни задочно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

Финансов мениджмънт и счетоводство задочно обучение

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

 График 

 Разпис

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас