Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Учебно-информационен център - магистри и докторанти » Магистри » Магистърски курсове » Анотации на МК English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Предлагани магистърски курсове

За учебната 2017/2018 година Аграрният университет предлага обучение в следните магистърски курсове:

Професионално направление РАСТЕНИЕВЪДСТВО

1

Растениевъдна продукция
2

Интегрирана растениевъдна продукция

(Българо-полска магистърска програма с двойна диплома)

3 Лечебни, ароматни и вкусови растения
4 Селекция и семепроизводство
5 Растителни биотехнологии
6 Plant biotechnology
7 Агробизнес
8 Агробизнес и предприемачество
9 Лозарство с основи на винарството
10 Производство на посевен и посадъчен материал
11 Декоративни растения и ландшафтен дизайн
12 Хранителни качества и съхранение на растителни продукти от конвенционалното и биологичното земеделие
13 Минерално хранене и торене на растенията
14 Качество и безопасност на храните - методи за контрол
15 Организация и управление на агрохимична лаборатория

Професионално направление РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

16

Растителна защита
17 Plant Medicine /Растителна защита/
18 Информационни системи и технологии в растителната защита
19 Биологично земеделие и растителна защита
20

Агроекология и растителна защита

Професионално направление ЖИВОТНОВЪДСТВО

21

Селекция и репродукция на животните
22 Овцевъдство и козевъдство
23 Пчеларство
24 Оценка и контрол в животновъдството
25 Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни

Професионално направление ИКОНОМИКА

26

Финансов мениджмънт и счетоводство
27 Икономика и управление на европейското земеделие и селските райони
28 European agriculture and rural development
29 Икономика и управление на туристическия бизнес

Професионално направление АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

30  Бизнес администрация

 

 

Професионално направление ТУРИЗЪМ

31  Управление на туризма
32  Екологичен туризъм

Професионално направление НАУКА ЗА ЗЕМЯТА

33

Екология на селищни системи
34 Екологичен контрол
35 Устойчиво природоползване и екологичен туризъм

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас