Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Учебно-информационен център - магистри и докторанти » Магистри » Магистърски курсове » Анотации на МК English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Предлагани магистърски курсове

За учебната 2017/2018 година Аграрният университет предлага обучение в следните магистърски курсове:

Професионално направление РАСТЕНИЕВЪДСТВО

1

Растениевъдна продукция
2

Интегрирана растениевъдна продукция

(Българо-полска магистърска програма с двойна диплома)

3 Лечебни, ароматни и вкусови растения
4 Селекция и семепроизводство
5 Растителни биотехнологии
6 Plant biotechnology
7 Агробизнес
8 Агробизнес и предприемачество
9 Лозарство с основи на винарството
10 Производство на посевен и посадъчен материал
11 Декоративни растения и ландшафтен дизайн
12 Хранителни качества и съхранение на растителни продукти от конвенционалното и биологичното земеделие
13 Минерално хранене и торене на растенията
14 Качество и безопасност на храните - методи за контрол
15 Организация и управление на агрохимична лаборатория

Професионално направление РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

16

Растителна защита
17 Plant Medicine /Растителна защита/
18 Информационни системи и технологии в растителната защита
19 Биологично земеделие и растителна защита
20

Агроекология и растителна защита

Професионално направление ЖИВОТНОВЪДСТВО

21

Селекция и репродукция на животните
22 Овцевъдство и козевъдство
23 Пчеларство
24 Оценка и контрол в животновъдството
25 Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни

Професионално направление ИКОНОМИКА

26

Финансов мениджмънт и счетоводство
27 Икономика и управление на европейското земеделие и селските райони
28 European agriculture and rural development
29 Икономика и управление на туристическия бизнес
30 Бизнес администрация
31 Управление на туризма
32 Екологичен туризъм

Професионално направление НАУКА ЗА ЗЕМЯТА

33

Екология на селищни системи
34 Екологичен контрол
35 Биологично земеделие
36 Устойчиво природоползване и екологичен туризъм

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас