Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Акредитиран лабораторен комплекс за изпитване » За Центъра English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Акредитиран лабораторен комплекс за изпитване

 


 
В Акредитираният лабораторен комплекс за изпитване на АУ - Пловдив се извършват анализи в съответствие с БДС ЕN ISO 17025/2006, както следва:
 • води - питейни, повърхностни, подпочвени и отпадни за съдържание на неорганични компоненти, мазнини и нефтопродукти, тежки метали;
 • почви - за съдържание на азот, фосфор, калий, хумус, рН, тежки метали, макро- и микроелементи;
 • подобрители на почви;
 • селскостопанска продукция и продукти от хранително-вкусовата промишленост за съдържание на тежки метали;
 • минерални торове;
 • фуражи – комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях;
 • плодове, зеленчуци и продукти от тях. Консерви (стерилизирани) – плодови, зеленчукови;
 • консерви – месни, месо-растителни, рибни и др., приготвени с продукти от животински произход;
 • зърно от житни култури и продукти от преработката на зърно;
 • хляб и хлебни изделия;
 • маслодайни семена;
 • захарни изделия;
 • тютюн и тютюневи изделия;
 • отпадъци.

ОБЩА ОФЕРТА НА УСЛУГИТЕ

ЦЕНИ НА АНАЛИЗИТЕ

За контакти:

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
АКРЕДИТИРАН ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ
4000 Пловдив, бул. „Менделеев“ №12
тел.: +359 32 654 464, 0882 458 909; +359 32 654 467
e-mail: lki@au-plovdiv.bg

 


 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас