Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост » English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост

 

Междинен контрол на част от проектите към НИЦ
24.06.2013
На 24.06.2013 г. управителният съвет на НИЦ към АУ посети и провери състоянието на полските опитите на 4 научни проекти: 1.  Промени в преизползване на стъблените резерви от пшеница и ечемик при хидро-термални...
Участие на АУ в International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture"
10.06.2013
Участие на Аграрен университет – Пловдив в International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", организирана от University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest.Преподаватели и докторанти от Аграрния универиситет...
Класирани проекти към нова текуща сесия на НИЦ 2013 г. и сключване на договори с работния колектив на новите проекти
22.04.2013
На свое заседание от 19.04.2013 г. УС на НИЦ реши:КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ КЪМ НОВА ТЕКУЩА СЕСИЯ НА НИЦ 2013 Г. Във връзка със сключването на договори за работа е необходимо оперативните ръководители на класираните...
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към научни проекти, финансирани от АУ
15.03.2013
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕкъм научни проекти, финансирани от АУ
Нова конкурсна сесия на НИЦ при АУ - Пловдив 2013 г.
06.03.2013
На свое заседание от 06.03.2013 г. (Протокол № 11) УС на НИЦ при АУ-Пловдив реши:ОБЯВЯВАІ. Научноизследователска сесия за млади учени (до 35 г. възраст) по следния график и приоритетни направления:ГРАФИКза провеждане...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас