Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Научно-изследователски център » English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Научно-изследователски център

 

Класирани проекти към нова текуща сесия на НИЦ 2015 г. и сключване на договори с работния колектив на новите проекти
30.04.2015
На свое заседание от 27.04.2015 г. УС на НИЦ реши:КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ КЪМ НОВА ТЕКУЩА СЕСИЯ НА НИЦ 2015 Г.Във връзка със сключването на договори за работа е необходимо оперативните ръководители на класираните...
На вниманието на ръководителите на катедри
29.04.2015
Уважаеми ръководители на катедри,Моля да информирате членовете на катедрата за следните решения на УС на НИЦ: 1. На проведеното на 26.02.2015 г. (Протокол № 3) заседание УС на НИЦ реши през 2015 г. финансирането...
Нова конкурсна сесия на НИЦ при АУ-Пловдив за 2015 г.
27.02.2015
На свое заседание от 26.02.2015 г. (Протокол № 3)УС на НИЦ при АУ-Пловдив реши:ОБЯВЯВАНаучноизследователска сесия по следния график и приоритетни направления: ГРАФИКза провеждане на конкурс по нова научно-изследователска...
Популяризиране на резултатите от научно-изследователските проекти към НИЦ (информационни листове)
16.02.2015
  Проект №: Тема:  Оперативен ръководител:  Научен ръководител:  01-13  Предприемачески бизнес проекти в аграрната сфера  гл.ас. д-р Петър Борисов доц. д-р Васко Копривленски  02-13 ...
Трета младежка научна конференция, посветена на 70 годишния юбилей на Аграрен университет – Пловдив
05.02.2015
На  05.02.2014 г. /четвъртък/ в трета аудитория /Агрономически факултет/ се проведе Третата младежка научна конференция, посветена на 70 годишния юбилей на  Аграрен университет – Пловдив, на която...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас