Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост » English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост

 

Научна сесия за отчитане на резултатите от проекти към НИЦ
18.11.2011
ОБЯВАУважаеми колеги, във връзка с отчитане на междинни резултатите по научно-изследователски проекти, финансирани целево от държавния бюджет на 23.11.2011г., в Заседателната зала (Ректорат) на АУ ще се...
Работна среща по проект BG051PO001-3.3.04/17 "Подкрепа за развитие на младите учени и пост-докторанти по научно направление "Селскостопански науки" и сродни научни специалности"
20.06.2011
Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG051PO001-3.3.04/17 ”Подкрепа за развитие на младите учени и пост-докторанти по научно направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности”...
Млади учени и пост-докторанти на втора среща с агробизнеса
06.06.2011
Млади учени и пост-докторанти от Аграрен университет – Пловдив, Института по растителни генетични ресурси „Константин Малков” – гр. Садово и Института по зеленчукови култури „Марица”...
Участие на млади учени и пост-докторанти в международни форуми и конференции
06.06.2011
Млади учени и пост-докторанти от Аграрен университет – Пловдив, участници в проект BG051PO001-3.3.04/17 „Подкрепа за развитие на младите учени и пост-докторанти по научно направление „Селскостопански...
График на Втори пътуващ семинар по проект BG051PO001-3.3.04/17
30.05.2011
ГРАФИК НА ВТОРИ ПЪТУВАЩ СЕМИНАР 01-03.06.2011г.ПО ПРОЕКТ  BG051PO001-3.3.04/17„Подкрепа за развитие на младите учени и пост-докторанти по научно направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности”...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас