Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Научно-изследователски център » English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Научно-изследователски център

 

Работна среща по проект BG051PO001-3.3.04/17 "Подкрепа за развитие на младите учени и пост-докторанти по научно направление "Селскостопански науки" и сродни научни специалности"
20.06.2011
Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG051PO001-3.3.04/17 ”Подкрепа за развитие на младите учени и пост-докторанти по научно направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности”...
Млади учени и пост-докторанти на втора среща с агробизнеса
06.06.2011
Млади учени и пост-докторанти от Аграрен университет – Пловдив, Института по растителни генетични ресурси „Константин Малков” – гр. Садово и Института по зеленчукови култури „Марица”...
Участие на млади учени и пост-докторанти в международни форуми и конференции
06.06.2011
Млади учени и пост-докторанти от Аграрен университет – Пловдив, участници в проект BG051PO001-3.3.04/17 „Подкрепа за развитие на младите учени и пост-докторанти по научно направление „Селскостопански...
График на Втори пътуващ семинар по проект BG051PO001-3.3.04/17
30.05.2011
ГРАФИК НА ВТОРИ ПЪТУВАЩ СЕМИНАР 01-03.06.2011г.ПО ПРОЕКТ  BG051PO001-3.3.04/17„Подкрепа за развитие на младите учени и пост-докторанти по научно направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности”...
Млади учени на международна конференция в гр. Брашов, Румъния
19.05.2011
От 13 до 16.05.2011г. в гр. Брашов, Румъния се проведе INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTHY NUTRITION AND PUBLIC HEALTH IC-HNPH – 2011.В нея взеха участие с научни разработки в областта на селското стопанство 7 млади учени и пост-докторанти...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас