Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Учебно-информационен център » За Центъра English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Учебно-информационен център

Учебно информационен центърВсеки, който желае да се обучава в Аграрният университет – Пловдив, осъществява първия си контакт с университета чрез Учебно-информационният център (УИЦ).

УИЦ е основно структурно звено, което перманентно предоставя информация на обществеността за възможностите за обучение в Аграрният университет.
Основна част от дейността на УИЦ е организирането и провеждането на кандидат-студентските кампании - подготовката на графика, приема на документи, провеждането на кандидат-студентските конкурсни изпити, извършване на класирането на кандидатите и записването им в съответната специалност за обучение в ОКС „Бакалавър”.

УИЦ работи ежедневно с административното ръководство на университета, факултетите, катедрите, специализираните звена, както и с редица външни институции във връзка с организацията и синхронизирането на учебния процес. В центъра се изготвя графика за провеждане на учебния процес, седмичния разпис за провеждане на занятията по специалности, курсове, групи и форми на обучение, на основата на утвърдените от академичния съвет и акредитирани от НАОА учебни планове и се осъществява и контрола по спазването му.

УИЦ, съвместно със Студентски съвет и Финансово-счетоводния отдел работи по социално-битовите въпроси на студентите. Участва в процедурите за подаване на молби, класиране и настаняване в общежитията, утвърждаването на реда, приема на документи и класиранията за отпускането на стипендии на редовните студенти.

Центърът, в тясно сътрудничество с МОН участва активно в популяризирането и реализирането на редица проекти, като „Студентски стипендии”, „Студентски практики” и др., като се стреми да подпомогне студентите на Аграрен университет в максимално ефективното усвояване на отпуснатите средства при спазване на изискванията и регламентите на финансиращите институции.

Сред основните функции на УИЦ са и процедурите по дипломиране на завършилите Аграрен университет абсолвенти. Нов момент в дейностите на центъра е издаването на Европейско дипломно приложение (на английски език) към дипломите на абсолвентите, с което се улеснява професионалната реализация на завършилите университета не само в България, но така също в Европа и света.

За контакти:

Учебно-информационен център
телефон: 032/654 250

ет. 1, кабинети 121, 122, 123,

Факултет по Лозаро-градинарство

e-mail: uic@au-plovdiv.bg

ПРАВИЛНИК за издаване на учебна литература (учебници и учебни помагала)

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас