Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Центрове и Звена
Агроекологичен център
Агроекологичният център на Аграрния университет - Пловдив е създаден през 1989 г. и извежда научноизследователска и образователна дейност за развитие на биологичното земеделие в България.Агроекологичният...
Академично издателство
Академичното издателство на Аграрния университет е създадено през 1994 г. Близо две десетилетия то неизменно обезпечава учебния процес с учебници, ръководства, учебни помагала и др., приоритетно осигурява...
Акредитиран лабораторен комплекс за изпитване
В Акредитираният лабораторен комплекс за изпитване на АУ - Пловдив се извършват анализи в съответствие с БДС ЕN ISO 17025/2006, както следва:води - питейни, повърхностни, подпочвени и отпадни за съдържание...
Библиотека
Библиотеката на Аграрен университет Пловдив е една от най старите и богати специализирани селскостопански  библиотеки в България. Основана е 1945 година. Предоставя  на своите читатели библиотечен...
Демонстрационен център
Демонстрационният център за нови технологии в селското стопанство е съвместна инициатива на Факултета по агрономство "Св. Димитър Солунски" и Фондация "Америка за България". Центърът е изграден...
Студентски съвет
Според Закона за висшето образование Студентски съвет е органа за защита на общите интереси на обучаващите се в университета. Неговите членове са представители в Общото събрание на висшето училище...
Учебно-информационен център
Всеки, който желае да се обучава в Аграрният университет – Пловдив, осъществява първия си контакт с университета чрез Учебно-информационният център (УИЦ). УИЦ е основно структурно звено, което перманентно...
Учебно-информационен център - магистри и докторанти
Учебно-информационен център - магистри и докторантиАгрономически факултет, стая №103телефон: 032/654 278e-mail: cmd@au-plovdiv.bg; cmd_au@abv.bg
Учебно-опитна винарска изба
Винарската изба на Аграрен Университет се намира на територията на Учебно-опитната внедрителска база с.Брестник.Това е единствената изба в България проектирана и създадена за микро винификация с...
Център за интегрирано управление на болести по растенията
Центърът е изграден през 2013-а година основно със средства на Фондация „Америка за България”. Основна цел залегнала в неговото създаването е въвеждане на иновативни технологии за прецизно земеделие,...
Център за информационни и комуникационни технологии
Необходимостта от информационно осведомяване и търсенето на съвременни методи на обучение, за които са необходими нови софтуерни продукти, както и налична компютърна техника, са предпоставка за пълноценното...
Център за кариерно развитие и връзки с бизнеса
           МИСИЯМисията на Центъра за кариерно развитие е създаването на предпоставки за успешната реализация на студентите чрез кариерно консултиране и предоставянето...
Център за международна дейност и връзки с обществеността
С богатите си традиции в сферата на международното сътрудничество и създадените тесни научни и академични контакти с над 100 университета в Европа, Азия, Африка и Северна Америка, Аграрният университет...
Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост
Благодарение на своята обемна и разнообразна научноизследователска и внедрителска дейност Аграрният университет заема водещо място в развитието на селското стопанство в нашата страна.Основните...
Център за продължаващо обучение
Центърът за продължаващо обучение е обслужващо звено в структурата на Аграрния университет – Пловдив. Негова основна мисия е да осигури възможност за обучение през целия живот на своите бивши и...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас